Europe eSIM

בחרו את החבילה הוירטואלית הבאה שלכם לאירופה

החבילות בתוקף ל 365 ימים - שנה!

3GB eSIM

חבילה לאירופה - בנפח 3GB
89 בתוקף ל - 365 ימים
  • תמיכה ב-33 מדינות!
  • ניתן להרחבת נפח הגלישה
  • ניתן לבצע טעינות חוזרות לשימוש עתידי
3GB

5GB eSIM

חבילה לאירופה - בנפח 5GB
109 בתוקף ל - 365 ימים
  • תמיכה ב-33 מדינות!
  • ניתן להרחבת נפח הגלישה
  • ניתן לבצע טעינות חוזרות לשימוש עתידי
5GB

10GB eSIM

חבילה לאירופה - בנפח 3GB
149 בתוקף ל - 365 ימים
  • תמיכה ב-33 מדינות!
  • ניתן להרחבת נפח הגלישה
  • ניתן לבצע טעינות חוזרות לשימוש עתידי
10GB

רשימת המדינות התומכות נמצאת בתחתית העמוד ובעמודי החבילות

תמיכה ב - 33 מדינות